Moja zóna

Špeciálna základná škola

Partizánska 909, 980 55 Klenovec
35984899
2021614991
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.1999
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
594 tis. €
1 215,4 %
2020/2019