Moja zóna

Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tannyelvü Speciális Alapiskola

Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota
35985011
2021612560
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1999
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A