Moja zóna

MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE

Svätý Anton, 969 72 Svätý Anton
35985135
2021439244
SK2021439244
20-24 zamestnancov
01.01.1999
Činnosti múzeí

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
3,44 mil. €
-98,7 %
2020/2019