Moja zóna

MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE

Svätý Anton, 969 72 Svätý Anton
35985135
2021439244
SK2021439244
20-24 zamestnancov
01.01.1999
Činnosti múzeí

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
3,72 mil. €
-98,7 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE


Štatutári MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE


Spoločníci MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE


Predmety podnikania MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE


Kataster MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE


Skrátené výkazy MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE