Moja zóna

Základná škola pri zdravotníckom zariadení

Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen
35985143
2021613506
Nemá
5-9 zamestnancov
01.01.1999
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A