Moja zóna

Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

Daxnerova 265, 980 42 Rimavská Seč
35985216
2021629918
Nemá
5-9 zamestnancov
01.01.1999
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A