Moja zóna

Špeciálna základná škola

Nám.Republiky 62, 049 16 Jelšava
35985241
2021630314
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1999
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,66 mil. €
-15,8 %
2020/2019