Moja zóna

Špeciálna základná škola

Zápotockého 127, 981 01 Hnúšťa
35985275
2021613110
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1999
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,96 tis. €