Moja zóna

Úsek služieb

Beňuš 355, 976 64 Beňuš
35986867
2021431456
Nemá
5-9 zamestnancov
18.03.1999
Ost.jedálenské služby

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A