Moja zóna

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
35991241
Nemá
nezistený
01.01.2000
Čin.knižníc a archívov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici


Štatutári Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici


Spoločníci Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici


Predmety podnikania Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kataster Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici


Skrátené výkazy Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici