Moja zóna

Základná škola J.Kollára

L.Svobodu 40, 969 01 Banská Štiavnica
35991488
2021512900
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.2000
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
138 tis. €