Moja zóna

Základná škola J.Horáka

P.Dobšinského 17, 969 01 Banská Štiavnica
35991496
2021520061
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2000
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,36 mil. €
-99,7 %
2020/2019