Moja zóna

Základná škola Janka Francisciho Rimavského Hnúšťa

Nábrežie Rimavy 457, 981 01 Hnúšťa
35991755
2021512867
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.2000
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
52,9 tis. €