Moja zóna

Základná škola Mihálya Tompu - Tompa Mihály Alapiskola

Šrobárova 12, 979 01 Rimavská Sobota
35991852
2021509589
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2000
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
162 tis. €