Moja zóna

Verejnoprospešné služby Východná

Východná 122, 032 32 Východná
35992581
2020578868
Nemá
10-19 zamestnancov
02.05.1996
Zber nie nebezp.odpadu

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
3,66 tis. €
N/A

Koneční uživatelia výhod Verejnoprospešné služby Východná


Štatutári Verejnoprospešné služby Východná


Spoločníci Verejnoprospešné služby Východná


Predmety podnikania Verejnoprospešné služby Východná


Kataster Verejnoprospešné služby Východná


Skrátené výkazy Verejnoprospešné služby Východná