Moja zóna

Základná škola

Gorazdova 2, 020 01 Púchov
35995912
2020956806
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
112 tis. €
67,3 %
2020/2019