Moja zóna

Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa

Jesenského 10, 017 01 Považská Bystrica
35995939
2020980038
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1997
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
45,3 tis. €
305,1 %
2020/2019