Moja zóna

Základná škola

Stred 1, 017 01 Považská Bystrica
35995947
2020970468
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
265 tis. €
-79,9 %
2020/2019