Moja zóna

Základná škola

Slovanská 7, 017 01 Považská Bystrica
35995955
2020970457
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
132 tis. €
4,6 %
2020/2019