Moja zóna

Základná umelecká škola, hudobný odbor

M. R. Štefánika 2, 017 01 Považská Bystrica
35996064
2020963868
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1997
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
18,4 tis. €
-84,3 %
2020/2019