Moja zóna

Základná škola

Obrancov mieru 884, 962 12 Detva
35997621
2021380394
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A