Moja zóna

REPO - AM, spol. s r.o.

Sady Cyrila a Metoda 21/16, 018 51 Nová Dubnica
36000680
Nemá
11.04.1996

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod REPO - AM, spol. s r.o.


Štatutári REPO - AM, spol. s r.o.


Spoločníci REPO - AM, spol. s r.o.


Predmety podnikania REPO - AM, spol. s r.o.


Kataster REPO - AM, spol. s r.o.