Moja zóna

POČÍTAČOVÉ SLUŽBY ZVOLEN, s.r.o.

Tulská 6, 960 06 Zvolen
36000931
2021340838
Nemá
2 zamestnanci
16.04.1996
Ost.služ.týkajúce sa IT

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,48
-0,19
0,29
353,7 %
1,29 tis. €
23,6 tis. €
0,48
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE