Moja zóna

URBIMEX, s.r.o.

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36004588
Nemá
nezistený
10.06.1996
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A