Moja zóna

DEES, spol. s r.o.

Malolehotská 2, 971 01 Prievidza
36006033
Nemá
nezistený
09.07.1996
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod DEES, spol. s r.o.


Štatutári DEES, spol. s r.o.


Spoločníci DEES, spol. s r.o.


Predmety podnikania DEES, spol. s r.o.


Kataster DEES, spol. s r.o.


Skrátené výkazy DEES, spol. s r.o.