Moja zóna

DOCTOR´ S, s.r.o.

SNP 13, 966 81 Žarnovica
36014389
Nemá
nezistený
03.12.1996
Ost.účelové stravovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A