Moja zóna

OVISFARMA SK, s. r. o.

Slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica
36014508
2020110983
SK2020110983
3-4 zamestnanci
04.12.1996
Chov oviec a kôz

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,05
-0,09
1,04
46,3 %
-2,52 tis. €
-126,2 %
2020/2019
225 tis. €
-29,1 %
2020/2019
-0,05
-128,6 %
2020/2019
18,4 tis. €
N/A

ZiskOVISFARMA SK, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

TržbyOVISFARMA SK, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €

SkóringOVISFARMA SK, s. r. o.


4,15
0,54
0,01
2,15

Zisk pred zdanenímOVISFARMA SK, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

EBITDAOVISFARMA SK, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod OVISFARMA SK, s. r. o.


Štatutári OVISFARMA SK, s. r. o.


Spoločníci OVISFARMA SK, s. r. o.


Predmety podnikania OVISFARMA SK, s. r. o.


Kataster OVISFARMA SK, s. r. o.


Skrátené výkazy OVISFARMA SK, s. r. o.