Moja zóna

ARTERIA, s.r.o. "v likvidácii"

Internátna 31, 974 01 Banská Bystrica
36017558
2020949172
Nemá
nezistený
03.02.1997
Administr-kancelár.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A