Moja zóna

NAROZ, s.r.o.

Mnešická 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36017868
2021005679
Nemá
nezistený
12.02.1997
Ost.zdravotná star.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod NAROZ, s.r.o.


Štatutári NAROZ, s.r.o.


Spoločníci NAROZ, s.r.o.


Predmety podnikania NAROZ, s.r.o.


Kataster NAROZ, s.r.o.


Skrátené výkazy NAROZ, s.r.o.