Moja zóna

CAFFEE HOLDING s. r. o.

Grösslingova 4, 811 09 Bratislava
36019682
2020987122
Nemá
nezistený
07.04.1997
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod CAFFEE HOLDING s. r. o.


Štatutári CAFFEE HOLDING s. r. o.


Spoločníci CAFFEE HOLDING s. r. o.


Predmety podnikania CAFFEE HOLDING s. r. o.


Kataster CAFFEE HOLDING s. r. o.


Skrátené výkazy CAFFEE HOLDING s. r. o.