Moja zóna

ALEX GROUP, a. s.

Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
36022012
2020091337
SK2020091337
nezistený
24.06.1997
Spracovanie dát

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,3
0,54
1,89
43,9 %
66,7 tis. €
892,7 %
2020/2019
85,2 tis. €
52 %
2020/2019
0,3
769,8 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE