Moja zóna

ELTYS, s.r.o.

Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica
36022993
2020086101
Nemá
nezistený
01.08.1997
Ost.služ.týkajúce sa IT

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A