Moja zóna

UNIVERSUM-INVEST HOUSE, s.r.o.

Kuzmányho 7, 974 01 Banská Bystrica
36023272
2021356403
SK2021356403
nezistený
13.08.1997
Účtovnícke činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,69
0,02
0,01
3 616,1 %
-4,75 tis. €
-208,1 %
2020/2019
45 tis. €
-13,7 %
2020/2019
-0,69
-320,6 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE