Moja zóna

APP, s.r.o.

Moldavská 4, 821 03 Bratislava
36025135
2021372837
Nemá
nezistený
27.10.1997
Prenájom vlast.nehnuteľ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,01
-0,01
7,94
4,5 %
-2,99 tis. €
84,7 %
2020/2019
57,6 tis. €
-33,1 %
2020/2019
-0,01
84,9 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskAPP, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

TržbyAPP, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €

SkóringAPP, s.r.o.


n/a
0,95
0,03
11,42

Zisk pred zdanenímAPP, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

EBITDAAPP, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod APP, s.r.o.


Štatutári APP, s.r.o.


Spoločníci APP, s.r.o.


Predmety podnikania APP, s.r.o.


Kataster APP, s.r.o.


Skrátené výkazy APP, s.r.o.