Moja zóna

PRA-TECH, spol. s r.o.

Mestská 3, 831 03 Bratislava
36026417
2021355974
Nemá
nezistený
28.11.1997
Pranie a chemické čist.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod PRA-TECH, spol. s r.o.


Štatutári PRA-TECH, spol. s r.o.


Spoločníci PRA-TECH, spol. s r.o.


Predmety podnikania PRA-TECH, spol. s r.o.


Kataster PRA-TECH, spol. s r.o.


Skrátené výkazy PRA-TECH, spol. s r.o.