Moja zóna

SURE-A, spol. s r.o.

Jegorovova 882/23, 974 01 Banská Bystrica
36028924
2020086948
SK2020086948
nezistený
15.01.1998
Fotografické čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-1,03
0,14
0,05
860,9 %
-13,5 tis. €
-425 %
2020/2019
20,4 tis. €
-56,2 %
2020/2019
-1,03
-996,2 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE