Moja zóna

KERMIA, s.r.o.

Nám. SNP 17, 971 01 Prievidza
36029475
Nemá
nezistený
28.01.1998
Maloobchod s počítačmi

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod KERMIA, s.r.o.


Štatutári KERMIA, s.r.o.


Spoločníci KERMIA, s.r.o.


Predmety podnikania KERMIA, s.r.o.


Kataster KERMIA, s.r.o.


Skrátené výkazy KERMIA, s.r.o.