Moja zóna

LAS - obchodná spoločnosť, s.r.o.

Železničná 7, 966 81 Žarnovica
36030333
2021395574
Nemá
3-4 zamestnanci
11.03.1998
Súkrom.bezpečnost.služ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,01
0,03
1,5
63,5 %
238 €
-84,5 %
2020/2019
38,2 tis. €
1,5 %
2020/2019
0,01
-81,3 %
2020/2019
9,48 tis. €
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE