Moja zóna

DONAZ Krupina, s.r.o. " v likvidácii"

Radvanská 30, 974 05 Banská Bystrica
36031861
2020071350
Nemá
nezistený
22.07.1998
Ost.výroba i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A