Moja zóna

MARTYAS spol. s r.o.

Námestie SNP 16, 960 01 Zvolen
36034398
2021426550
Nemá
nezistený
01.02.1999
Účtovnícke činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A