Moja zóna

WTW, meracia a analytická technika, s.r.o.

ČSA 25, 974 01 Banská Bystrica
36035904
2020093020
SK2020093020
3-4 zamestnanci
11.05.1999
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,35
0,53
1,66
34,7 %
74,9 tis. €
295,1 %
2020/2019
749 tis. €
24,5 %
2020/2019
0,35
247,9 %
2020/2019
229 tis. €
81 %
2020/2019
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE