Moja zóna

DERMAS GMB spol. s r.o.

SNP 49, 977 01 Brezno
36039900
2021538827
Nemá
nezistený
15.02.2000
Prenájom vlast.nehnuteľ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,02
46,2 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
600 tis. €
550 tis. €
500 tis. €
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE