Moja zóna

SLOVNIT spol. s r.o.

Ul.Nová 342, 976 69 Pohorelá
36040860
2021506135
Nemá
nezistený
31.03.2000
Obrábanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A