Moja zóna

OK MOTOR s.r.o.

Zvolenská cesta 11, 974 05 Banská Bystrica
36041955
2020088367
Nemá
nezistený
25.05.2000
Oprava motor.vozidiel

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A