Moja zóna

AGROTREND, spol. s r.o.

Vajanského 20, 984 01 Lučenec
36042331
2020081844
Nemá
nezistený
19.06.2000
Zmiešané hospodárstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A