Moja zóna

STEFE THS, s.r.o.

Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403
2020069436
SK2020069436
25-49 zamestnancov
14.12.2000
Dodávka pary,vzduchu

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,04
0,08
0,48
49,4 %
485 tis. €
16,2 %
2020/2019
7,52 mil. €
1,9 %
2020/2019
0,04
19,4 %
2020/2019
190 tis. €
900,2 %
2020/2019
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 mil. €
7,5 mil. €
7 mil. €
6,5 mil. €
6 mil. €
5,5 mil. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE