Moja zóna

CARPATHIA TRADING, spol.s.r.o. " v likvidácii "

Zvolenská cesta 20, 974 01 Banská Bystrica
36048607
2021578361
Nemá
nezistený
30.05.2001
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-3,17
-33,05
1,11
90,4 %
-285 tis. €
-401 %
2019/2018
N/A
-3,17
-4 035,8 %
2019/2018
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE