Moja zóna

HOLDA, spol.s r.o.

Nemčianska cesta 83, 974 00 Nemce
36048615
2020094923
Nemá
nezistený
31.05.2001
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A