Moja zóna

Drevopíla, s.r.o.

Kolpašská 1, 969 01 Banská Štiavnica
36049590
2020072571
Nemá
nezistený
26.07.2001
Pilovanie dreva

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A