Moja zóna

Agentúra O.K. , spol. s r.o.

Sládkovičova 32/37, 965 01 Žiar nad Hronom
36049816
2021594696
Nemá
nezistený
10.08.2001
Ost.odborné čin.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A