Moja zóna

HLP grafik, s.r.o.

Nám. gen. M.R.Štefánika 2, 977 01 Brezno
36050334
2020084990
SK2020084990
3-4 zamestnanci
17.09.2001
Ost.vydavateľské čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,15
0,2
1,06
23,9 %
5,62 tis. €
185 %
2020/2019
116 tis. €
-1,7 %
2020/2019
0,15
178,3 %
2020/2019
12,5 tis. €
11 %
2020/2019
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE